Vzdelávanie / Manažment / Odborné školenia / Osobný rozvoj

Čomu sa venujeme

Osobnostný rozvoj - Vzdelávanie - Koučing - Semináre - Motivačné pohovory a systémy

 

Pracovnoprávne poradenstvo - Personálne audity - Ľudské zdroje - Manažment

 

Výber a nábor najvhodnejších zamestnancov - Vyhľadávanie a rozvoj interných talentov 

O nás

Spoločnosť H.R.OMADA je zameraná na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, manažmentu a osobnostného rozvoja. Klienti, ktorým poskytujeme poradenstvo pochádzajú z celého podnikateľského spektra i verejného sektora: od živnostníkov, malých a stredných firiem, cez samosprávy, až po veľké nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v Českej republike.

 

Naša erudícia spočíva v konkrétnych skúsenostiach nadobudnutých v reálnej a úspešnej manažérskej praxi a v neustálom osobnostnom rozvoji našich konzultantov.

 

Vďaka našej stratégií kvalitného poradenstva za dostupné ceny pochádzajú naši klienti z celého podnikateľského spektra: od živnostníkov a malých firiem až po veľké nadnárodné spoločnosti.

 

Naše služby pomáhajú našim klientom venovať sa takým činnostiam, ktoré im prinášajú pridanú hodnotu a zisk.

 

Našu spoločnosť tvoria partneri (majitelia), senior konzultanti a konzultanti. Ich poslaním je pomáhať našim klientom pri riešení výziev, s ktorými sa stretávajú pri riadení a rozvoji svojich spoločností.

Motto

Máme nos na ľudí

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+     65+  

Spoločnosť založená:   2010

Vhodné pre:   muži aj ženy

Naše služby

Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom služby a poradenstvo v nasledovných oblastiach a s nasledujúcimi cieľmi:

 

Personálna agentúra - výber a nábor vhodných zamestnancov.

Pracovnoprávne poradenstvo - kvalitné nastavenie pracovnoprávnych vzťahov

Osobnostný rozvoj ľudských zdrojov - zlepšovanie zručností a schopností ľudí, zvyšovanie kvality a maximalizácia využitia potenciálu Vašich pracovníkov...

Personálne a manažérske poradenstvo - zvyšovanie efektivity, zlepšovanie procesov, dosahovanie lepších výsledkov prostredníctvom reálnych riešení...

Outsourcing personálnych služieb - optimalizácia nákladov personálnych oddelení, zvýšenie kvality personálnych procesov a činností vo Vašej spoločností...

 

My žijeme tým, čím žijete Vy - naši klienti. Vieme sa vcítiť do vašej situácie, emócií ale i obáv. Neposkytneme Vám preto paušálne a šablónovité riešenia. A aj vďaka tomu budú výstupy z nášho poradenstva a služieb spĺňať Vami zadefinované kritériá a Vaše predstavy.

Komentáre

ID: 000279